هلدینگ فناوری نگاه
  • بهمن ۵, ۱۴۰۰

با توجه به رشد روز افزون فعالیت‌های هلدینگ فناوری نگاه به عنوان بازوی فناوری بانک کارآفرین و به منظور توسعه راهبردی فعالیت‌های این هلدینگ در عرصه ها و حوزه‌های جدید، افزایش سرمایه ۷۵۰ درصدی این هلدینگ از مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال به تایید و تصویب هیات مدیره و سپس مجمع عمومی هلدینگ فناوری نگاه رسید و پس از تادیه ی آن توسط سهامداران این افزایش سرمایه به ثبت رسید.