• اردیبهشت ۲۸, ۱۴۰۱

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت راهبرد هوشمند مدیریت ثروت ستارگان برگزار شد

 

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت راهبرد هوشمند مدیریت ثروت ستارگان برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی‌ماه سال ۱۴۰۰ روز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت با حضور ۱۰۰ درصدی سهامداران در دفتر مدیریت ثروت ستارگان برگزار شد.

در این نشست گزارش فعالیت‌های هیأت مدیره ثروت ستارگان توسط مصطفی طهماسبی مدیرعامل ارائه گردید. همچنین پس از قرائت گزارش حسابرسی، صورت‌های مالی سال مذکور مورد تصویب قرار گرفت.