• اسفند ۱۹, ۱۴۰۱

مدیرعامل بانک کارآفرین با صدور حکمی، «محسن ابراهیمی » را به عنوان مدیرعامل هلدینگ فناوری اطلاعات نگاه منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی هلدینگ نگاه، مدیرعامل بانک کارآفرین با صدور حکمی، «دکتر محسن ابراهیمی» را به عنوان مدیرعامل هلدینگ فناوری اطلاعات نگاه منصوب کرد. ابراهیمی دارای دکتری مدیریت عالی کسب و کار است و پیش از این مسئولیت مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره شرکت توسعه نوآوری بانک شهر را برعهده داشته است.