مجمع عمومی عادی سالیانه هلدینگ فناوری نگاه برگزار شد

اولین «مجمع عمومی عادی سالیانه» هلدینگ فناوری نگاه برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399 در روز شنبه 26 تیرماه 1400 با حضور معاونین و مدیران ارشد بانک کارآفرین، اعضای هیات‌مدیره، نمایندگان سهام‌داران و حسابرس در ساختمان مرکزی بانک کارآفرین برگزار شد. در این نشست گزارش فعالیت‌های هلدینگ فناوری نگاه و نیز برنامه های سال 1400 این هلدینگ توسط حسین اسلامی مدیرعامل و عضو هیات مدیره ارائه گردید. همچنین پس از قرائت گزارش حسابرسی، صورت‌های مالی سال مذکور مورد تصویب قرار گرفت.