متخصصان حرفه ای Devops

  • شهریور ۱۷, ۱۳۹۹

شما مسئول ایجاد اسکرییت‌های خودکار جهت ایجاد، پیکربندی، استقرار و آزمایش برنامه های کاربردی در محیط‌های مختلف می‌باشید. پشتیبانی، به روزرسانی و…