هلدینگ فناوری نگاه قدم هشتم بانک کارآفرین است!

دکتر نظری استاد دانشگاه و مدرس دوره‌های مدیریت استراتژیک و عضو پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف است. او عضو کارگروه شبکه شرکت‌های فناوری نانو ریاست جمهوری است و از سال 99 معاونت توسعه کسب و کار هلدینگ فناوری نگاه را برعهده گرفته است. در خصوص فلسفه تشکیل هلدینگ فناوری نگاه با او به گفت و شنود نشستیم که خلاصه‌ای از آن مصاحبه پیش روی شما است.