حسین اسلامی
حسین اسلامی مدیر عامل هلدینگ

حسین اسلامی

مدیر عامل هلدینگ
مهدی موسوی
مهدی موسوی معاون توسعه سازمان

مهدی موسوی

معاون توسعه سازمان
محمد رضا نظری
محمد رضا نظری معاون توسعه کسب و کار

محمد رضا نظری

معاون توسعه کسب و کار
علیرضا بهمنی
علیرضا بهمنی مدیر عامل نگاه بانکی

علیرضا بهمنی

مدیر عامل نگاه بانکی
کاوه اشتهاردی
کاوه اشتهاردی رییس هیات مدیره

کاوه اشتهاردی

رییس هیات مدیره