دکتر محسن ابراهیمی مدیرعامل هلدینگ نگاه با صدور احکامی مدیران جدید این هلدینگ را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ نگاه، دکتر محسن ابراهیمی در احکامی مدیران جدید هلدینگ فناوری اطلاعات نگاه را منصوب کرد.ابراهیمی در احکام جداگانه‌ای، «نرگس عسگری» را به عنوان مدیرامورمالی و امور مجامع ، «فاطمه سروندی» را به عنوان مدیر برنامه‌ریزی و پایش عملکرد، «اکرم عسکری» را به عنوان مدیر پشتیبانی و توسعه سرمایه انسانی و «مجید جعفری پناه» را به عنوان مدیر امور بازرگانی منصوب کرد.در این احکام، با قدردانی از زحمات و تلاش‌های خالصانه مدیران سابق این هلدینگ، ابراز امیدواری شده که مدیران جدید به پشتوانه نخبگی، نیروی جوانی و داشتن تخصص و تجربه مفید و موفق مرتبط با حوزه مأموریت، در زمینه تحقق اهداف سازمانی و ارتباط سازنده و مناسب با شرکت‌های حوزه آی تی و نیز به کارگیری نیروهای نخبه جوان و ظرفیت‌های درون‌زا اهتمام جدی داشته باشند.