• خرداد ۲۹, ۱۴۰۲

مدیرعامل هلدینگ نگاه طی حکمی «دکتر حمید عدل دوست» را به عنوان معاون توسعه کسب و کار این هلدینگ منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی هلدینگ نگاه، دکتر محسن ابراهیمی مدیرعامل هلدینگ فناوری اطلاعات نگاه طی حکمی حمید عدل دوست را به عنوان معاون توسعه کسب و کار این هلدینگ منصوب کرد. عدل دوست دارای دکتری مدیریت فناوری اطلاعات در گرایش هوش کسب و کار و همچنین کارشناسی ارشد هوش مصنوعی است و تا پیش از این، معاونت فناوری اطلاعات شرکت توسعه و نوآوری شهر را بر عهده داشته است. عدل دوست همچنین مسئولیت مدیریت فنی شرکت فناوران مالی فراز را در کارنامه کاری خود دارد.