با حضور عضو هیات مدیره و اعضاء هیئت عامل بانک، مدیرعامل و اعضاء جدید هیات مدیره هلدینگ نگاه، بازوی فناوری اطلاعات بانک کارآفرین معرفی شدند.
  اسناد – شرایط مناقصه خرید2 دستگاه استوریج پیش نویس قرارداد خرید 2 دستگاه استوریج    
    اسناد – شرایط مناقصه خرید 3سرور پیش نویس قرارداد خرید 3سرور  
اسناد – شرایط مناقصه خرید 14سرور پیش نویس قرارداد خرید 14سرور
  اسناد – شرایط مناقصه خرید استوریج و سن سوئیچ پیش نویس قرارداد استوریج و سن سوئیچ