خرید 140 دستگاه اسکنر

مدیر بهمن ۲۵, ۱۴۰۲
  نسخه قرارداد اسناد شرایط مناقصه خرید
با حضور عضو هیات مدیره و اعضاء هیئت عامل بانک، مدیرعامل و اعضاء جدید هیات مدیره هلدینگ نگاه، بازوی فناوری اطلاعات بانک کارآفرین معرفی شدند.

خرید 100 عدد باتری دستگاه UPS

مدیر بهمن ۱۵, ۱۴۰۲
پیش نویس قرارداد اسناد شرایط مناقصه
  پیش نویس قرارداد اسناد – شرایط مناقصه خرید
نسخه قرارداد اسناد – شرایط مناقصه خرید
دومین نشست هم‌اندیشی مدیران و کارکنان هلدینگ نگاه هم‌زمان با روز برنامه نویس برگزار شد. در این نشست که با حضور دکتر...